Grensverleggend in Agro en Groen

Wij ontwikkelen baanbrekende innovaties in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte.

VGZ zet diabetespatiënt aan het roer

Koeientuin: stand van zaken

Duurzame sierteeltketens

Meer nieuws

Fonds innovatie gastvrijheid gelanceerd

Weblog

Diabetes type 2 omkeren

Projecten

De Koeientuin

In een nieuw stalontwerp is de natuurlijke leefomgeving van de koe nagebootst. De koe kan zo haar natuurlijke gedrag zoveel mogelijk volgen en De Koeientuin is in harmonie met het omliggende landschap.

In samenwerking met: Courage

Voeding voor diabetes

Dit leefstijlconcept met voeding als kern, geeft diabetes type 2 patiënten de kans weer meer regie over hun gezondheid te krijgen. Hierdoor verbetert hun kwaliteit van leven en is de kans groot dat ze minder medicijnen nodig hebben.

Tijdelijke natuur

Natuur die voor een beperkt aantal jaren ontwikkeld wordt op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen. Dit biedt permanente winst voor mens én natuur.

Work is Gaming

Door gamen in het werk in de glastuinbouw te integreren wordt het werk leuker, spannender en slimmer. Het verhoogt de intrinsieke motivatie van jongeren voor het werk én de tuinbouw is zo een aantrekkelijker werkgever.

In samenwerking met: SIGN

Inspiratie

De inspiratie voor ons werk vloeit voort uit een aantal zoekrichtingen: intrigerende uitdagingen die om heel andere oplossingen vragen.

Maatschappelijk Toegevoegde Waarde

Nieuwe verbindingen tussen aanbieders en eindgebruikers

Natuurlijk organiseren

"Echte" partnerships in de keten

Groene gezondheid

Duurzame tijdelijkheid

Goed Mooi Nat

Meer weten?
Download de pdf

Ministerie van Economische Zaken initiatiefnemer & financier InnovatieNetwerk