De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

ECOFERM!

Verwijzingen:

Het project

ECOFERM!  is een kringloopboerderij die naast vlees ook energie, algen, kroos en schoon water produceert, al dan niet in een cluster van samenwerkende bedrijven.

De veehouderij produceert naast vlees, melk en eieren ook mest, urine, warmte, waterdamp, ammoniak en CO2. Deze stoffen worden niet of niet optimaal benut, hetgeen in economisch en ecologisch opzicht een verlies betekent. Daarom is Innovatie Agro & Natuur in 2008 gestart met de ontwikkeling van ECOFERM, de kringloopboerderij.
Bij ECOFERM worden afvalproducten van de intensieve veehouderij (mest, ammoniak, CO2 en warmte) gebruikt voor de productie van algen, kroos, biogas, elektriciteit, warmte en schoon water.

In het kader van de ontwikkeling van het integrale ECOFERM project zijn verschillende technieken voor mestraffinage en algenkweek getest. Ook is de waarde van algen als
voedermiddel onderzocht en zijn economische berekeningen gemaakt. Hierbij waren veehouders betrokken, vooral uit de varkenshouderij.

In 2011 zijn de eerste contacten gelegd met rosé kalverhouder Kroes, die ver gevorderde ideeën had voor het sluiten van kringlopen op zijn bedrijf. Deze zijn in 2013 gerealiseerd met de bouw van een nieuwe stal voor 1600 kalveren. Op de stal is een kas gebouwd voor de kweek van eendenkroos en algen met mineralen uit de mest en de CO2 en lichaamswarmte van de dieren. Het kroos en de algen worden aan de kalveren gevoerd. Daarnaast wordt groene stroom en warmte geproduceerd voor het eigen bedrijf en 140-200 huishoudens.

Dit ECOFERM bedrijf wordt gemonitored en verder geoptimaliseerd. Het krijgt een landelijke voorbeeldfunctie met een accent op innovatie en kennisuitwisseling. Het concept is ook bruikbaar voor de varkenshouderij.

Lees meer over:

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

  • Familie Kroes, Uddel
  • ACRRES
  • Co van Liere
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken