Project

Tijdelijke Natuur

Verwijzingen:

Het project

Tijdelijke natuur – natuur die voor een beperkt aantal jaren ontwikkeld wordt op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen - biedt permanente winst voor mens én natuur. De huidige wet- en regelgeving houdt echter de ontwikkeling van tijdelijke natuurgebieden tegen, evenals de heersende beleidscultuur. Daarmee doen we onszelf in ecologisch en recreatief opzicht tekort.

In heel Nederland zijn tienduizenden hectaren grond door overheden of projectontwikkelaars aangekocht ten behoeve van woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen of ontgrondingen. Vaak gaat het om voormalige landbouwgronden of opgespoten terreinen waarvan de natuurwaarden bij aankoop of aanleg gering zijn. De toekomstige bestemming is al vastgelegd in streek- en bestemmingsplannen, maar het kan nog wel een aantal jaren (soms tien jaar of langer) duren voordat de definitieve bestemming daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Al die tijd probeert de grondeigenaar angstvallig de natuur buiten de deur te houden, door terreinen regelmatig om te ploegen of te verpachten als landbouwgrond. Want komen er beschermde soorten op het terrein af, dan kan hun aanwezigheid, met de wet in de hand, gebruikt worden om verdere ontwikkelingen op het terrein tegen te houden, te vertragen of om compensatie te eisen. 
Inmiddels is er op diverse plaatsen, zoals Haven Amsterdam, Steenwijk en in Rosmalen, Tijdelijke Natuur met succes gerealiseerd. In de periode 2012 – 2014 hebben een aantal partijen in een Green Deal Tijdelijke Natuur de weg geplaveid voor een grootschalige toepassing van Tijdelijke Natuur in Nederland. De resultaten kunt u in het verslag nalezen.

Zelf ontheffing aanvragen:
Bent u terreineigenaar en wilt u meer weten over de voordelen van tijdelijke natuur, bekijk dan de website Tijdelijke Natuur.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 • Bureau Stroming
 • Stichting Ark
 • Universiteit Maastricht
 • Instituut voor Infrastructuur , Milieu en Innovatie (Brussel)
 • Ministerie EL&I
 • Haven Amsterdam
 • Gemeente Almelo

Partners Green Deal

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Groningen Seaports - Havenschap Delfzijl/Eemshaven
 • Haven Amsterdam
 • Roelofs Planontwikkeling
 • De12Landschappen
 • Cascade - vereniging voor zand- en grindwinning
 • Vlinderstichting
   

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken