De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Bioport

Verwijzingen:

Het project

Het benutten van biomassa als grondstof staat steeds meer in de belangstelling, mede ingegeven door de schaarste aan fossiele grondstoffen, hun vervuilende karakter, het streven naar een geringere afhankelijkheid van politiek instabiele olieproducerende landen, en - last but not least - de hoge energieprijzen. Nederland heeft hierin een inhaalslag te maken ten opzichte van onze buurlanden. Juist door de aanwezigheid van een sterk chemisch, landbouw- en logistiek cluster zou Nederland in staat moeten zijn om op dit gebied een prominente positie te verwerven.

De komende veranderingen in de wereldwijde grondstofstromen bieden kansen voor Nederland als mainport voor duurzame biomassa, die hier verwerkt, verbruikt en ook doorgevoerd kan worden. Daarnaast zullen lokale reststromen, zoals gft, mest en ander organisch afval worden gebruikt. Deze bio-economie biedt ook kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouw als producent van hoogwaardige grondstoffen en verwerker van geïmporteerde biomassastromen. Een belangrijke strategie om tot een inhaalslag te komen is biocascadering: Bioport streeft naar meervoudig gebruik van biomassa: eerst de stoffen met hoogwaardige toepassingen eruit halen, voor farmacie, smaak- en geurstoffen, voedsel en dan de volumineuze restproducten benutten als veevoer, vezels en energie.

Cascadering is alleen mogelijk indien de productiefaciliteiten van uiteenlopende ketens (bijv. chemie, voedsel, voer, energie) op één locatie kunnen worden gekoppeld. Een actieve rol van bestaande knooppunten in het regisseren van de processen is daarbij noodzakelijk.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom

Partners

  • Rotterdam Climate Initiative (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Hogeschool Rotterdam)
  • TU-Delft
  • Wageningen UR
  • Ecofys
  • DoTank
  • Price Waterhouse Coopers
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken